Privacy Statement

Op deze pagina leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als u klant of gebruiker bent van de diensten van Surveillance Support en onze webshop. Ook vertellen we u in ons Privacy Statement waarom en hoe lang we gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. 

Wij als Surveillance Support B.V. (hierna te noemen: “SVS” of “wij”) willen onze klanten met deze informatie op de hoogte stellen van het doel, de aard en de reikwijdte van het gebruik dat wij maken van hun persoonsgegevens. Onze diensten worden voortdurend bewerkt en verder ontwikkeld. Daaruit volgt dat ook deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens regelmatig bewerkt en geactualiseerd zal worden. Wij zien erop toe dat er maatregelen worden getroffen die verplicht zijn volgens het Europese recht op de bescherming van persoonsgegevens om een gepast beschermingsniveau voor de gegevens te kunnen waarborgen. 

We proberen onze dienstverlening continu te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op de wens van de klant. Daarom kunnen wij ons Privacy Statement aanpassen als ontwikkelingen daarom vragen. Wij verwerken uw gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. Wij zullen deze ook nooit aan derden verkopen. 

1. Wie is de verantwoordelijke voor verwerking van uw gegevens?
SVS is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Zo stelt SVS vast hoe en welke gegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang ze bewaard worden. Onze website is www.surveillancesupport.com en ons bezoekadres is Industrieweg 29 te Rotterdam. Voor vragen kunt u onder meer bellen op nummer +31 102088677 of een e-mail sturen naar info@surveillancesupport.com.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt Surveillance Support voor welke doeleinden?
Om u gebruik te laten maken van onze diensten, installaties en / of webshop verzamelen wij gegevens. Deze gegevens zijn nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit voeren. Indien wij een afspraak maken of een account aanmaken in ons systeem na aanvraag van een offerte verzamelen we deze gegevens: naam, adres, woonplaats (hierna te noemen: “NAW”), telefoonnummer en / of e-mailadres, bedrijfsnaam (indien van toepassing), BTW nummer (indien van toepassing) en KVK nummer (indien van toepassing). 

Nadat wij deze gegevens hebben verzameld gebruiken wij deze vervolgens wanneer wij offertes / orders schrijven, facturen opmaken, uitnodigingen versturen of producten installeren. Indien wij producten installeren gebruiken wij mogelijk codes om in te kunnen loggen op een camerasysteem en / of een ander systeem dat wij installeren. Dit doen wij uiteraard alleen met toestemming van de klant.

Ook verwerken wij gegevens als u gebruikt maakt van onze webshop op het moment dat u een account aanmaakt of een bestelling plaatst in onze webshop. Voor het aanmaken van een account in onze webshop hebben wij de volgende gegevens nodig: NAW, bedrijfsnaam (indien van toepassing), telefoonnummer en / of e-mailadres en factuuradres (indien dit afwijkt van het leveradres). Daarnaast verwerken wij ook uw bankgegevens als u een bestelling plaatst middels een account of als u als gast afrekent.

Nadat wij deze gegevens hebben verzameld gebruiken wij deze vervolgens voor het opsturen van uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor een goede afhandeling en daarom verstrekken wij deze ook aan derden (zoals koeriers). Meer daarover leest u verderop in ons Privacy Statement.

3. Hoe slaan wij de gegevens op?
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de gegevens van onze klanten. SVS stuurt haar interne e-mails versleuteld en slaat eventuele extra informatie op als dit nodig is. Werkbonnen worden alleen intern verstuurd via e-mail als er op locatie werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze gegevens worden vervolgens intern op Seafile bewaard. Seafile is een beveiligde omgeving waar bestanden in de cloud bewaard kunnen worden. De bestanden in Seafile zijn niet voor ieder toegankelijk binnen Surveillance Support en het aantal gebruikers die toegang hebben kunnen gewijzigd worden. Onze offertes / orders en facturen worden gemaakt via een boekhoudkundig systeem met een twee-staps-verificatie en verstuurd via e-mail en als hardcopy bewaard. Wij gebruiken onze papieren orders alleen voor intern gebruik en die verlaten het bedrijfspand niet tenzij de klant toestemming heeft gegeven dat dit wel mag.

Voor onze webshop maken wij gebruik van Shopify. Shopify is een webwinkel platform dat door ons gebruikt wordt om onze producten te tonen, klant- betalingsgegevens op te slaan, bestellingen te beheren en betalingen te verwerken. Shopify gelooft sterk in het beschermen van persoonlijke informatie en creëert een veilig platform voor bestel- en klantgegevens.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw account gegevens inclusief uw voorkeuren bewaren we alleen zolang u uw account actief gebruikt. Wanneer u 5 jaar niet meer actief bent geweest, zullen we onder bepaalde voorwaarden uw account gegevens verwijderen. De gegevens over bestellingen (in onze webshop) en facturen bewaren we 7 jaar in verband met wettelijk vastgestelde termijnen.

5. Doorgeven van gegevens aan derden
Gegevens van de klanten van SVS worden niet verkocht aan derden. Zonder toestemming zullen wij geen persoonsgegevens doorgeven, tenzij:

 • Wij daar wettelijk toe verplicht zijn. 
 • Dit noodzakelijk is om diensten voor SVS te verrichten en/of ten behoeve van
  rechten en plichten uit deze algemene voorwaarden of in het kader van
  contractuele verbintenissen tussen de klant en SVS. 
 • Dit nodig is om derden te kunnen inschakelen voor de uitvoering van onze
  diensten. In dit geval kan het voorkomen dat er gegevens moeten worden doorgegeven. Voor zover deze derden uw gegevens verwerken ten behoeve van SVS, doen zij dit als verwerker. Surveillance Support heeft met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en uw rechten worden geregeld. 

6. Marketing
Om een goede relatie met onze klanten op te bouwen, doen wij aan verschillende vormen van marketing. Dit doen wij onder meer door u rechtstreeks te benaderen via verschillende kanalen, zoals e-mail, (on)geadresseerde post en / of social media.

Google Producten
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Daarnaast maken wij gebruik van Google Ads om onze producten en / of diensten doelgericht te tonen in Google Search.

Contactformulier
Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier of om een offerte aan te vragen, waarbij u gevraagd wordt uw naam en e-mailadres in te vullen. U kiest zelf of u daar uw telefoonnummer verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud en afhandeling daarvan nodig is.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en / of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden, na afmelding verzenden wij u geen nieuwsbrieven.

Social media kanalen
Om onze marketingcampagnes te verbeteren, worden social media kanalen (LinkedIn & Facebook) ingezet voor de optimalisering en personalisering van de advertenties die aan onze bestaande en potentiële klanten zijn gericht. Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen of een verkoop het resultaat is van een campagne of om doelgericht publiek te zoeken voor onze producten en / of diensten.

7. Encryptie
Voor de versleuteling van e-mail maken wij gebruik van de dienst “GPG”. Door versleutelingscertificaten te integreren kunnen we zogenaamde transportversleuteling mogelijk maken. Zo wordt de communicatie beschermd tegen toegang van onbevoegden. 

Ook om uw gegevens op onze webshop te beveiligen nemen wij maatregelen. Zo wordt de toegang tot uw account afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord. Ook maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. De beveiligde verbinding is te herkennen aan de groene adresbalk of aan het slotje in uw browser.

8. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken, en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de site. De meeste webbrowsers bieden enige controle over cookies via browser instellingen. 

De webshop van SVS maakt gebruik van cookies om de navigatie op onze website te verbeteren en om statistische informatie te verzamelen die we voor marketingcampagnes gebruiken (Google Analytics, Google Ads, Social Media etc.). Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u vragen om akkoord te gaan met onze cookies. Uw akkoord op onze cookies en toekomstige gebruik van onze webshop vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies. 

9. Data lekken 
Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden binnen 72 uur nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw rechten en vrijheden. Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor uw rechten en vrijheden, zijn we verplicht het datalek ook aan u te melden.
Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als SVS onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten. Of er concreet sprake is van een datalek, hangt per geval af van de omstandigheden. Als er alleen sprake is van een zwakke plek in onze beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek. 

In principe hoeft SVS in dat geval geen melding te doen aan de AP. Uiteraard zal SVS een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt. Mocht u een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij SVS, vragen wij u dit direct te melden door te mailen naar info@surveillancesupport.com of op een andere manier contact op te nemen ons. 

10. Uw rechten
We vertellen u graag welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen. Deze informatie kunt u altijd krijgen. Verzoeken daaromtrent nemen we direct in behandeling en de antwoorden verzenden we gewoonlijk per e-mail (desgewenst ook per post). Om een zo gericht mogelijk antwoord te kunnen geven, verzoeken we u zo duidelijk mogelijk aan te geven over welke soort persoonsgegevens u informatie wenst. 

Om er zeker van te zijn dat degene die de informatie opvraagt ook degene is van wie de informatie is opgeslagen, vragen we om een identiteitsbewijs. Dat mag een kopie van een officieel identiteitsbewijs zijn. We verzoeken u serienummers, pasnummers e.d. zwart en/of onleesbaar te maken. Wij gebruiken deze kopie uitsluitend ter identificatie en voor de behandeling van het verzoek en wordt daarna vernietigd.

1. Corrigeren, verwijderen of blokkeren:
U heeft voorts het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen of te blokkeren. Hiervoor en voor andere rechten van betrokkenen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het onderstaande adres. 

2. Wijziging van de informatie over bescherming persoonsgegevens: Wij passen deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens regelmatig aan en actualiseren deze. Ingrijpende wijzigingen die mogelijk betrekking hebben op de rechten van onze klanten, zullen wij u vooraf melden en wij zullen u in dat geval ook attenderen op eventuele mogelijkheden voor bezwaar. Deze informatie doen wij u als tekst (bijvoorbeeld via e-mail) toekomen. 

Ons Privacy Statement is onderhevig aan verandering. Controleer het regelmatig, vooral voordat u persoonlijke informatie verstrekt. Ons Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt in maart 2021. Mocht u nog vragen hebben over deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via de e-mail, post of telefonisch.

Surveillance Support B.V. 
Industrieweg
3044 AS Rotterdam
T +31 102088677
info@surveillancesupport.com 

 • Panasonic Camera Systemen
 • Ajax Draadloze Alarm Systemen
 • JABLOTRON logo
 • ZyXEL Netwerk Apparatuur
 • Western Digital Geheugendragers