Brandmeldinstallatie

Heeft u interesse in een brandmeldinstallatie voor uw bedrijf of instelling? Surveillance Support beschikt over specialistische kennis en is een gecertificeerd brandmeldinstallatie installateur. Een brandmeldinstallatie vormt de basis van een veilige werkomgeving. Gemeenten en overheden eisen dan ook dat kantoren zo brandveilig mogelijk zijn. Ook stellen verzekeraars steeds hogere eisen aan brandbeveiliging. 

Door een brandmeldinstallatie te gebruiken worden personen op de hoogte gebracht van een brand waardoor ze op tijd kunnen vluchten. Daarnaast zorgt brandbeveiliging dat de brandschade in en aan gebouwen beperkt blijft. Om uw bedrijf of instelling te beveiligen adviseren onze deskundigen u graag over brandpreventie en aan welke wet- en regelgeving deze moet voldoen.

Producten van een brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie dient ervoor om een melding te geven wanneer er brand is. Een brandmeldinstallatie bestaat uit een samenstelling van producten zoals rookmelders, hittemelders, handmelders, sirenes en flitslichten. Middels een brandmeldinstallatie wordt een brand sneller ontdekt en des te meer tijd is er om iedereen in veiligheid te brengen en brandschade te beperken. 

Een installatie met een gesproken bericht en ‘’slow-whoop’' kan gebruikt worden om personen in een gebouw te evacueren. Daarnaast kan ook een stil alarm ingesteld worden voor bijvoorbeeld zieken- en verplegingshuizen, waar vaak een luid alarm niet gewenst is. Hierop krijgt het personeel een bericht bij brand en zorgt dan voor een veilige ontruiming van het gebouw. 

Regel- en wetgeving van een brandmeldinstallatie

De technische installaties van brandveiligheid voor brandmeldinstallaties wordt beschreven in de NEN-norm. In deze regelgeving staat het ontwerp, de uitvoering en de kwaliteit van het te installeren systeem vermeld. Ook staat in de norm aan welke eisen de brandinstallatie moet voldoen en welke vorm van bewaking vereist is voor het gebouw. 

Onder bewaking wordt verstaan of het systeem automatisch afgaat of dat deze handmatig moet worden geactiveerd. Daarnaast beschrijft de bewaking ook of bepaalde ruimtes en/of objecten strenger bewaakt moeten worden. Hierbij kunt u denken aan ruimtes waar meer brandgevaar is, bijvoorbeeld waar apparatuur staat. Ook is in de NEN-norm is aangegeven hoe een brandmeldinstallatie beheerd, gecontroleerd en onderhouden moet worden.

Programma van Eisen (PVE)

In het bouwbesluit staat of een gebouw een brandmeldinstallatie nodig heeft en welke vorm van bewaking vereist is. De technische uitwerking van een brandmeldinstallatie en ontwerpfase wordt in het PvE vastgelegd. Hierin wordt aangeven om wat voor object het gaat, waar het zwaartepunt ligt, wat voor soort installatie vereist is en aan welke specificaties de installatie minimaal moet voldoen. 

Het PvE wordt ter goedkeuring aangeboden bij de brandweer. Die kan, namens de gemeente, als eisende partij nog op- of aanmerkingen hebben. Ook een verzekeraar kan als eisende partij naar voren treden en met aanvullende eisen komen.

Aanleggen brandmeldinstallatie

Wij helpen u graag bij het opstellen en goedkeuren van een PvE en het aanleggen van een brandmeldinstallatie. Middels inventarisatie maken wij een voorstel voor brandpreventie die aan uw wensen voldoet. Hieruit stellen wij een Programma van Eisen die aan de wetgeving voldoet.

Indien de brandweer en verzekeraar akkoord gaan beginnen wij met het installeren van de brandmeldinstallatie. Na de installatie stoppen onze diensten niet, maar zorgen we ook voor het onderhoud en verhelpen wij ook storingen. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen