Privacy Statement

 

 

Geachte lezer, 

Binnen Surveillance Support B.V. nemen we de bescherming van onze gegevens erg serieus. Wellicht heeft u al eens gehoord over de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG). Simpel gezegd zorgt deze nieuwe Europese privacywet ervoor dat uw gegevens per 25 mei 2018 nog beter worden beschermd. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u meer inzicht te kunnen bieden in de manier waarop we met persoonlijke gegevens werken. 

 

Privacy Verklaring SVS

 

Surveillance Support respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Lees dit privacy statement zorgvuldig door , zodat u weet hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

 

Algemeen
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie verzameld en gebruikt door Surveillance Support entiteit die verantwoordelijk is voor het betreffende deel van de website . De gegevens van de verantwoordelijke van Surveillance Support entiteit is te vinden onder ” Wettelijke informatie” in de voettekst van elke pagina.  De Surveillance Support entiteit die verantwoordelijk is voor het betreffende deel van de website wordt hierna aangeduid als ” Surveillance Support”.

 

Surveillance Support voldoet aan de bepalingen van de Nederlandse wet op de verwerking van persoonsgegevens.

 

Het verzamelen van gegevens, het doel en de ontvangers

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u die aan ons (bv. naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, land en telefoonnummer), door middel van registratie, het invullen van formulieren of e-mails, als onderdeel van een bestelling voor producten of diensten, vragen of verzoeken of andere situaties waarin u hebt gekozen om persoonlijke informatie aan ons verstrekt.

Uw gegevens worden verwerkt met het oog op de totstandkoming van een overeenkomst tussen u en van Surveillance Support, het vervullen van een verzoek van u voor informatie of advies, het voldoen aan statutaire of andere wettelijke eisen, waardoor een optimale service gerealiseerd kan worden en u kan beschikken over relevante informatie over ons bedrijf en onze (nieuwe) producten of diensten.

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan onze Surveillance Support bedrijven voor dezelfde doeleinden als hiervoor bedoeld. Onze groepsmaatschappijen zullen uw gegevens behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid . In geen geval zullen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan derden die zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, die niet beschikken over een adequaat niveau van bescherming, zonder uw voorafgaande toestemming . Bovendien zullen uw persoonsgegevens alleen worden verstrekt aan (of gebruikt namens) derden voor direct marketing doeleinden , nadat u de gelegenheid daartegen te verzetten is aangeboden . Alle Surveillance Support groepsmaatschappijen en derden zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de instructies van Surveillance Support en onder de verantwoordelijkheid van Surveillance Support.

 

Kinderen
De Surveillance Support website is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen jonger dan zestien (16) jaar en we zullen niet bewust toestaan dat deze de website van Surveillance Support bezoeken.

 

 

Gekoppelde sites
Houd er rekening mee dat ons privacybeleid niet van toepassing op andere websites , ook :
als u deze andere sites bezoekt via een link op onze website ; of
als u een link naar onze site vanaf een andere website.

 

 

Recht op bezwaar / inzage / rectificatie
Te allen tijde kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Te allen tijde kunt u de toegang tot en/of rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens op vragen indien deze gegevens onjuist of irrelevant zijn voor de genoemde doeleinden.
Mocht bovenstaande aan de orde zijn ontvangen wij graag uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens via info@surveillancesupport.com .

 

 

Bewaartermijn
Surveillance Support zal de persoonlijke gegevens die worden verkregen via deze website niet langer behouden dan noodzakelijk , tenzij er dwingende redenen of andere wettelijke verplichtingen om de gegevens voor een langere periode op te slaan.

 

Veiligheid van uw gegevens

De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.